วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

เดือนมกราคม2551

สัปดาห์ที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2552หยุดปีใหม่

สัปดาห์ที่ 2
วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.พานักเรียนไปเเข่งทำชั้นที่ จ.สุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 6 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.พานักเรียนไปเเข่งเดินสายไฟที่ จ.สุพรรณบุรี

วันพุธที่ 7 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.ออกเเบบปกเเฟ้มงานกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.กลับไปทำเรื่องจบที่มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.ถ่ายภาพกิจกรรมวันเด็กหน้าเสาธง


สัปดาห์ที่ 3
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.ตั้งเครื่องเสียงจอฉายบนหอประชุมเพื่อเเนะเเนวการเรียนต่อของนักเรียนชั้นม.3

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.ค้นหาภาพอุปกรณ์การเดินสายไฟทางเน็ตเพื่อนำมาประกอบการสอน

วันพุธที่ 14 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.จัดบอร์ดกิจกรรมเเข่งขันทักษะที่ไปเเข่งมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น. ถ่ายภาพอาหาร เเละตกเเต่งภาพ

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.ทำพิธีวันครู


สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.ถ่ายภาพอุปกรณ์ช่าง.......เวลา 13.00น.ตกเเต่งภาพที่ถ่าย

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.เเก้ไขหนังสืองานช่างพื้นฐาน

วันพุธที่ 21 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.เเก้ไขหนังสืองานช่างพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.เเก้ไขหนังสืองานช่างพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.เเก้ไขหนังสืองานช่างพื้นฐาน


สัปดาห์ที่ 5
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์บนหอประชุม

วันอังคารที่ 27 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ้นของหมวดภาษาไทย

วันพุธที่ 28 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.เเก้ไขรูปภาพในหนังสืองานช่าง

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.เเก้ไขรูปภาพในหนังสืองานช่าง

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552.......เวลา 08.30น.พานักเรียนชั้น ม.2 ไปเข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายหลวงบ้านไร่

ไม่มีความคิดเห็น: